0216 415 78 75

0532 721 04 51

ANASAYFA TEPE TRAFİK TEPE ARAÇ MUAYENE TEPE MOTOSİKLET MUAYENE K BELGELERİ REFERANSLAR İLETİŞİM

  TEPE TRAFİK
--------------------------------------------------------------------
 


Yeni araç kayıt işlemleri

Yeni araç kayıt işlemleri, yeni satın almış olduğunuz(0 km) faturalı araçların tescil işlemleridir.
Yeni araç kayıt işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (indirmek için tıklayın)
 2. Fatura
 3. Karayolları uygunluk belgesi (teknik belge)
 4. Tip onay belgesi (uygunluk belgesi olan araçlar için)
 5. Fatura kesme yetki belgesi
 6. Ö.T.V. makbuzu
 7. Zorunlu trafik sigortası
 8. Banka rehinli ise "rehin koyma yazısı"
 9. Yurt dışından giriş yapan araçlar, karayolları muayene istasyonunda tespite gireceklerdir.

Not: Yeni araç kayıt işlemleri fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.


Araç devir işlemleri

Araç devir işlemleri, satın almış olduğunuz 2. el araçların devir işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Araç devir işlemleri, için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (alıcı ve satıcı)(indirmek için tıklayın)
 2. Tescil ve trafik belgesi (ruhsatlar)
 3. Trafik sigortası
 4. Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 5. Araç rehinli ise; noter tasdikli rehin kaldırma yazısı
 6. Verasetli devir ise; veraset ilanı, veraset vergi dairesinden " borcu yoktur" yazısı
 7. Banka rehinli ise "rehin koyma yazısı"

Not: Araç devir işlemleri için, tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


Araç nakil işlemleri

Araç nakil işlemleri, ilden ile yapılan devir işlemleridir.
Araç nakil işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (alıcı ve satıcı)(indirmek için tıklayın)
 2. Tescil ve trafik belgesi (ruhsatlar)
 3. Trafik sigortası
 4. Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 5. Araç rehinli ise; noter tasdikli rehin kaldırma yazısı
 6. Verasetli devir ise; veraset ilamı, veraset vergi dairesinden "borcu yoktur" yazısı
 7. Banka rehinli ise "rehin koyma yazısı"
 8. Araç plakaları

Not: Araç nakil işlemleri için, tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
81 vilayette hizmet vermekteyiz.


Şehadetnameli araç işlemleri

Şahadetnameli araç işlemleri, yurt dışından veya Tasiş, Orman İdaresi, Gümrük gibi devlet dairelerinden almış olduğunuz sıfır ve ikinci el araçların tescil işlemleridir.
Şahadetnameli araç işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (alıcı)(indirmek için tıklayın)
 2. Şahadetname
 3. Çevre kirletme fonu makbuzu
 4. Trafik sigortası
 5. Uygunluk belgesi (yetkili mühendislerce çizilir)
 6. Gümrük vezne alındısı
 7. Aracın muayenesi yapılacak (karayolları muayene istasyonundan)
 8. Aracın geldiği ülkeye ait plaka ve belgeleri

 Not: Şahadetnameli araç işlemleri için aracın ülke girişi itibari ile 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu vardAraç tadilat işlemleri

Araç tadilat işlemleri, araç üzerinde yapılan her türlü teknik değişikliğin tescil ettirilmesidir.

Araç tadilat işlemleri için gerekli evraklar:

 • Vekaletname (indirmek içit tıklayın)
 • Tescil ve trafik belgeleri (ruhsatlar)
 • Zorunlu trafik sigortası
 • Yapılan değişiklik ile ilgili işçilik faturası
 • Yetkili mühendisler tarafından çizilen "plan - proje"  (tarafımızdan çizdirilmektedir)
 • Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 • Araç ticari ise bağlı olduğu vergi dairesinden "borcu yoktur" yazısı

Not: Araç tadilat işlemleri için değişikliklerin 1 ay içinde tescil ettirilmesi zorunluluğu vardır.


Plan proje

Plan proje, araç üzerindeki yapacağınız, aracın orijinalliğini bozacak her türlü değişikliğin ilgili trafik tescil bürolarına bildirilmesidir. Bu işlem esnasında trafik kanunları gereği ilgili trafik tescil büroları ve karayolları muayene istasyonları, araç üzerinde yapmış olduğunuz değişikliği gösteren yetkili mühendisler tarafından çizilmiş Plan proje istemektedirler.
Plan proje için gerekli belgeler:

 1. Vekaletname (indirmek için tıklayın)
 2. Tescil ve trafik belgeleri (ruhsatlar)
 3. Zorunlu trafik sigortası
 4. Yapılan değişiklik ile ilgili işçilik faturası
 5. Yetkili mühendisler tarafından çizilen "plan - proje"  (tarafımızdan çizdirilmektedir)
 6. Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 7. Araç ticari ise bağlı olduğu vergi dairesinden "borcu yoktur" yazısı

Trafikten çekme işlemleri

Trafikten çekme işlemleri, aracın herhangi bir sebepten ötürü trafikten kaydının geçici olarak dondurulması gerektiği durumlarda yapılacak olan işlemlerdir.
Trafikten çekme işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (trafikten çekme işlemi yapmaya yetkili olması gerekli) (indirmek için tıklayın)
 2. Tescil ve trafik belgeleri (ruhsatlar)
 3. Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 4. Araç ticari ise bağlı olduğu vergi dairesinden " borcu yoktur " yazısı

ARuhsat zayi işlemleri

Ruhsat zayi işlemleri, zayi olan ruhsatınızın tekrar çıkarılması için yapılması gereken işlemlerdir.
Ruhsat zayi işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (ruhsat zayii işlemi yapmaya yetkili olması gerekli) (indirmek için tıklayın)
 2. Karakol tutanağı
 3. Zorunlu trafik sigortası
 4. Karayolları muayene istasyonundan motor - şasi tespiti (muayene)

Not: Ruhsat zayi işlemleri niz 81 vilayet içinde yapılır.


Hurda araç işlemleri

Hurda araç işlemleri, ekonomik olarak ömrünü doldurmuş olan araçların trafikten kaydının tamamen sildirilmesi işlemleridir.
Hurda araç işlemleri için gerekli evraklar

 1. Vekaletname (hurda işlemi yapmaya yetkili olması gerekli)(indirmek için tıklayın)
 2. Tescil ve trafik belgeleri (ruhsatlar)
 3. Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
 4. Araç ticari ise bağlı olduğu vergi dairesinden " borcu yoktur " yazısı
 5. Aracın plakaları

Not: Hurdaya çıkartılan araçlar tekrar trafiğe sokulamazlar.


İş makinası tescil işlemleri

İş makinası tescil işlemleri, yeni satın almış olduğunuz(0 km) faturalı iş makinalarının tescil işlemleridir.
İş makinası tescil işlemleri için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (indirmek için tıklayın)
 2. Fatura
 3. Karayolları uygunluk belgesi (teknik belge)
 4. Zorunlu trafik sigortası
 5. Banka rehinli ise "rehin koyma yazısı"
 6. Şirket Kaşesi

İş makinası devir işlemleri

İş makinası devir işlemleri, satın almış olduğunuz 2. el iş makinalarının devir işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
İş makinası devir işlemleri, için gerekli evraklar:

 1. Vekaletname (alıcı ve satıcı)(indirmek için tıklayın)
 2. Tescil belgesi (ruhsatlar)
 3. Trafik sigortası
 4. Araç rehinli ise; noter tasdikli rehin kaldırma yazısı
 5. Verasetli devir ise; veraset ilanı, veraset vergi dairesinden " borcu yoktur" yazısı
 6. Banka rehinli ise rehin koyma yazısı

 

 
 

Copyright © 2011 tepetrafik.com

web tasarım studyo©®ea